Ügyvédi irodánk kompetenciái
  Ügyvédi irodánk kompetenciái:

 • polgári jog
  • a gazdasági élet és a magánszféra szereplőinek viszonyában felmerülő szerződések (tervezetek) és egyéb okiratok véleményezése és szerkesztése,
  • családi jog, öröklési jog ( házassági vagyonjogi szerződések, tartási szerződések, végrendeletek, öröklési szerződések készítése)
  • peres és nemperes eljárásokban jogi képviselet,
  • választott bíróság előtti képviselet,
 • gazdasági jog
  • a gazdasági élet szereplőinek állandó jogi képviselete,
 • közbeszerzési eljárás
  • képviselet, dokumentáció összeállítása,lebonyolítás, eljárás döntőbizottság és bíróság előtt
 • társasági jog
  • gazdasági társaságok alapítási és változásbejegyzési eljárása,
  • elektronikus cégalapítás
  • fióktelepek és külföldi vállalkozások közvetlen kereskedelmi képviseleteinek létrehozása,
  • tőkeemelés és leszállítás,
  • társaságok átalakulása,
  • társaságok megszüntetése,
 • társadalmi szervezetek joga
  • alapítványok, egyesületek alapítása és képviselete
  • közhasznúság
 • ingatlanok joga
  • ingatlanbefektetések jogi kiszolgálása,
  • társasházak alapítása és képviselete,
  • új lakások értékesítésében történő közreműködés,
  • ingatlanokat érintő jogügyletek (adásvétel, bérlet, jelzálogjog bejegyzés) lebonyolítása,
  • telekalakítás,
 • internet jog
  • domain nevek
  • e-kereskedelem
  • jogvédelem
 • szellemi alkotások joga
  • védjegy bejelentések,
  • védjegy hasznosítás,
  • szerzői jog
  • szabadalom
  • know-how
 • munkajog
  • munkáltatók és munkavállálók jogai
  • munkaszerződések
  • kártérítés
 • versenyjog, termékfelelősség és fogyasztóvédelem
  • tisztességtelen piaci magatartás
  • reklám jogok
  • a gyártó jogai
  • a kereskedő jogai
  • a fogyasztó jogai


 
 
ÜGYVÉDI IRODA KOMPETENCIÁINK ELÉRHETŐSÉG